Корпус микрофона Sony E6853 Xperia Z5 Premium/ E6833, E6883 Xperia Z5 Premium Dual

Оригинальный корпус микрофона для Sony E6853 Xperia Z5 Premium/ E6833, E6883 Xperia Z5 Premium Dual.

Описание

Модели

Xperia Z5 Premium – E6853, Xperia Z5 Premium Dual – E6833/ E6883